EN | RU | FI

Tekninen ja ympäristötoiminta

Teknisten palveluiden tehtäviä ovat yhdyskuntasuunnittelupalvelut, kunnallistekniset palvelut, vesi- ja lämpöhuolto, tilapalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut, kaupungin omaisuudesta huolehtiminen, rakentajien palvelut, kaavoitukseen ja kaupungin maankäyttöpolitiikkaan liittyvien päätösten valmistelu ja täytäntöönpano sekä muut kaupunginhallituksen määrittelemät tehtäväalueet.

Tavoitteena teknisillä palveluilla on pitää kaupungin vastuulla oleva toimintaympäristö turvallisena ja hyvin toimivana kokonaisuutena.

Teknisten palvelujen organisaatio

Tekninen johtaja Janne Karhu
Rakennusvalvonta Markus Luukkonen
Maankäyttö Markku Mattinen
Kuntatekniikka Pekka Pitkänen
Tilapalvelut Perttu Granlund
Kaukolämpö Sami Vartiainen
Asuntotoimi Jouko Väänänen

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland