EN | RU | FI

Johtoryhmä

Kaupungintalon toimintaa johtaa kaupunginjohtaja. Hän ja päävastuualueiden vastuuhenkilöt sekä kaupunginjohtajan määräämät tulosalueiden johtajat muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää kaupungin kokonaisjohtamista. Tulosalueen sisäisen johtoryhmän muodostaa tulosalueen johtaja ja hänen määräämänsä viranhaltijat.

Jäsenet

Tomi Timonen, kaupunginjohtaja
Seija Turpeinen, hallintojohtaja
Juha Holappa, opetus- ja sivistysjohtaja
Janne Karhu, tekninen johtaja
Heli Huhtamäki, henkilöstöpäällikkö
Leena Pimperi-Koivisto, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland