EN | RU | FI

Valiokunnat

Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille. Valmisteluun osallistuminen varmistaa osaltaan, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan ja valtuuston hyväksymää kuntasuunnitelmaa toteutetaan ja noudatetaan.

Valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa on ohjata ja seurata kuntayhteistyön voimavarojen hyödyntämistä kaupungin kokonaiskehittämisessä. Valiokuntien kokoonpanosta, jäsenten ja valiokuntien lukumäärästä sekä erityisistä tehtävistä päättää valtuusto.

Valiokuntia on kaksi:

Valiokunnissa on voimassa laissa ja kaupungin hallintosäännössä säädetyt määräykset.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland