EN | RU | FI

Yhteisöllisyysvaliokunta

Keskeiset tehtävät

  • Elinvoiman eri ulottuvuuksien havaitseminen ja huomioonottaminen, asukkaiden, kylien ja elinkeinojen toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen, aloitteiden tekeminen elinvoimaa edistävien toimenpiteiden aikaansaamiseksi päätöksenteossa ja päätöksenteon koordinoimisessa
  • Alueyhteistyön kehittäminen; kaupunginosan, asuinalueen tai kylien asukkaiden sekä elinkeinojen ja vapaa-ajan asukkaiden ottaminen mukaan kaupungin kehittämissuunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun
  • Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen
  • Väestökehityksen ja työllisyyden edistäminen
  • Oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi

Jäsenet

Oinas-Panuma Eero, puheenjohtaja
Honkanen Erkki, varapuheenjohtaja
Hyttinen Eero
Nivala Kaisa
Heikkilä Juha
Vähäkuopus Timo
Kellolampi Juho
Ikonen Eija
Niemitalo Antti

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland