EN | RU | FI

Kivapuhe-hanke

Kivapuhe-logo

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja vihapuheen ennaltaehkäisy Pudasjärvellä

Kivapuhe on kaksivuotinen nuorille suunnattu hanke, jonka tavoitteena on vihapuheen ennaltaehkäisy ja yhdenvertaisuuden edistäminen Pudasjärvellä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Pudasjärvellä asuvat, alle 29-vuotiaat nuoret. Hankkeen pääpaino on eri ryhmiin kuuluvien nuorten suunnitelmallisen vapaa-ajan yhteistoiminnan järjestämisessä sekä tiedon ja keskustelun lisäämisessä. Lisäksi toiminnan tavoitteena on eri alkuperää olevien nuorten vihapuheesta vapaan vuorovaikutuksen lisääminen siten, että nuorten keskinäinen ymmärrys vahvistuu ja ennakkoluulot vähenevät.

Eri kulttuureissa meillä on erilaisia tapoja ja perinteitä, jotka näyttäytyvät kyseisen kulttuurin tunteville mahdollisesti jopa itsestään selvinä, vaikka joillekin toisille täysin uutena ja erilaisena. Toisaalta olemme kaikki erilaisia. Vaikka puhuisimme samaa kieltä, pukeutuisimme samalla tavalla ja harrastaisimme samoja asioita, kokemuksemme samoista asioista voi silti olla hyvin erilainen. Me Kivapuheessa uskomme, että Pudasjärven nuorissa on voimaa näyttää esimerkkiä siitä, kuinka rohkeus kohdata erilaisuutta ja välitön kiinnostus ihmisten erilaisia taustoja kohtaan voi avata ovia nuorten keskinäiselle ymmärrykselle ja sitä kautta yhdenvertaisuudelle.

Kivapuhe-toimenpiteet

Kivapuhe-hanke koostuu kolmesta osiosta:

1. Vihapuheen ennaltaehkäisy

Vihapuheen ennaltaehkäiseminen ja vuorovaikutuksen edistäminen edellyttävät vihapuheen ja yhdenvertaisuuden teemojen esiin nostamista ja näkyväksi tekemistä ja suoraa, avointa puhetta. Hankkeessa kehitetään koulun ja nuorisotyön yhteistyötä ja luodaan uudenlainen kaupunkimaisen koulunuorisotyön malli Pudasjärvelle. Kouluilla, oppilaitoksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa järjestetään vihapuhetta käsitteleviä teemapäiviä ja -iltoja. Vihapuhetta ehkäisevät toimet ja yhdenvertaisuuden edistäminen istutetaan hankkeen myötä läpileikkaavana koko toimintakulttuuriin.

2. Viikoittaiset harrastusryhmät

Harrastustoiminnan tavoitteena on tukea nuorten keskinäistä vuorovaikutusta ja madaltaa rajoja eri ryhmien välillä. Harrastustoiminnan suunnittelua varten kartoitetaan toiveita nuorilta ja nuoret myös pääsevät suunnittelemaan harrastusryhmien sisältöä. Säännöllisessä harrastustoiminnassa painotetaan matalankynnyksen toimintaa.

3. Viikonloppuleirit (kaksi leiriä vuodessa)

Viikonloppuleirit ovat tiiviitä yhdessäolon muotoja, joissa nuoret tutustuvat toisiinsa syvällisemmin kuin normaalissa arkiympäristössä ja joissa parhaimmillaan muodostuu uusia pysyviä ystävyyssuhteita. Osallistujaryhmät koostetaan niin, että puolet osallistujista on maahanmuuttajia, puolet kantasuomalaisia. Hankkeen leirit järjestetään luonnossa, sillä kaupungin etsivässä nuorisotyössä on saatu erittäin hyviä tuloksia luonnossa tapahtuvasta toiminnasta ja sen vaikutuksesta nuoriin. Lisäksi luonnon läsnäolo on Pudasjärvelle ominaista ja olennainen osa vapaa-aikaa.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja se on osa hallituksen ”Merkityksellinen Suomessa” -toimintaohjelmaa, joka on ohjelma vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017–31.12.2018. Hankkeen projektipäällikkö aloitti tehtävässään 20.2.2017 (yhteystiedot alla).

Projektipäällikkö

Siiri Sarias

Tutustu myös: http://eivihapuheelle.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland