EN | RU | FI

Viestintä

Kaupungin viestinnän tarkoituksena on edistää asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tiedonsaantia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Viestinnällä pyritään lisäämään myös kaupungin tunnettuutta ja vahvistamaan eri sidosryhmien toimintaedellytyksiä.

Kaupungin viestinnästä vastaa hallintotoiminta henkilöstöpäällikön johdolla.

hallintotoiminta

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi
Henkilöstön yhteystietohaku

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland