Kiinteistöinventointi käynnistyy tiistaina 2.5.2023

25.4.2023

Pudasjärven kaupunki, rakennusrekisterin pitäjänä, selvittää yhteistyössä FCG Oy:n kanssa kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta Pudasjärven rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Kiinteistötietojen inventointityössä tarkistetaan mm. rakennusten olemassaolo, sijainti, osoite, ulkomitat, ja muut havaittavat perustiedot. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa ulkokuva rajatusti rakennusvalvonnan inventointityötä varten. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä. Inventointiryhmällä on mukana henkilökohtainen kuvallinen ID-kortti.

Kiinteistöinventointi perustuu kaupunginhallituksen päätökseen KH 14.02.2023 § 50, 1337/02.03.02.00/2022

Kiinteistöjen maastoinventointi käynnistyy tiistaina 2.5.2023.

Ensimmäisessä vaiheessa kiinteistöinventointi kohdistetaan Iijoen eteläpuoleisen keskustaajaman sekä Livon ja Yli-Livon jokivarren kiinteistöihin. Inventointi suoritetaan touko-kesäkuun aikana. Inventointityötä jatketaan myös muille alueille resurssien puitteissa.

Kiinteistöinventoinnin edetessä päivitämme tietoa sivulle www.pudasjarvi.fi/kiinteistoinventointi

Last modified: 4.5.2023

Comments are closed.