Kuntalain 142§:n mukainen kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 22.04.2022

27.4.2022

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 22.04.2022 antanut päätöksen Dnro 20618/03.04.04.04.10/2021.

Hallintokantelu on koskenut Pudasjärven viranomaislautakunnan päätöstä 21.04.2021 § 20.

Hallinto-oikeus poistaa valituksenalaiseen päätökseen liitetyn valitusosoitukset ja hylkää valituksen.

Pudasjärvellä 27.04.2022
Pudasjärven viranomaislautakunta

Last modified: 27.4.2022

Comments are closed.