EN | RU | FI

Jongunjärven ranta-asemakaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 26.3.2014 hyväksynyt Jongunjärven ranta-asemakaavan.

Tällä kuulutuksella tulevat voimaan valituksen kohteena olleet ranta-asemakaavan korttelit 3 ja 8.

Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland