EN | RU | FI

Osayleiskaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 21.6.2016 § 17 hyväksynyt Törrönkangas-Riekinkangas-Kirkonseutu -osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että osayleiskaava tulee voimaan 14.10.2016.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland