EN | RU | FI

Tonttijaon muutos, Iso-Syöte

tonttijaon muutoksen Iso-Syötteen asemakaavan kortteliin 38. Tonttijaon muutoksella on rakennuspaikka 1 jaettu rakennuspaikoiksi 1-5. Rakennuspaikka 2 on muutettu rakennuspaikaksi 6.

Päätös tulee MRL 202 §:n mukaisesti voimaan välittömästi.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 21.10.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland