EN | RU | FI

Osayleiskaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 5.9.2013 § 41 hyväksynyt Iijokivarren rantaosayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 9.11.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaavasta tehdyn valituksen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että osayleiskaava tulee voimaan 25.11.2016

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland