EN | RU | FI

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä

Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Uudistamisen kolmas vaihe koskee pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun liikenne- ja maan­käyttöratkaisuja sekä Vaalan ja Himangan alueiden maakuntakaavamerkintöjen tarkistuksia. Kaava-aineistoon on lisätty myös vuoden 2005 kokonaismaakuntakaa­van mukaiset, 1. ja 2. vaiheissa käsittelemättömät merkinnät.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos on maankäyttö- ja raken­nuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.4.-12.5.2017 Poh­jois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20 (4. kerros), 90100 OULU sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Kaava-aineistoon on tehty maakuntahalli­tuksen päätöksen (20.3.2017 § 56) mukaiset tekniset tarkistukset 31.3.2017. Kaa­van valmisteluaineisto selvityksineen on nähtävissä myös Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi > Vireillä olevat maakunta­kaavat > 3. vaihemaakuntakaava.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kuulemisai­kana. Maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätietoja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland