EN | RU | FI

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla kokoushuone Otavassa torstaina 14. päivänä joulukuuta 2017 alkaen klo 15:00. Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävänä 8.12.2017 alkaen kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa 19.12.2017 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 4.12.2017

Mari Kälkäjä
Valtuuston puheenjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland