EN | RU | FI

Hyväksyttyjä kaavoja

Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 hyväksynyt seuraavat kaavat:

  1. Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava
  2. Iso-Syötteen asemakaavan muutos kortteleissa 55a ja 55b sekä niihin liittyvällä puistoalueella

Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 20.12.2017 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland