EN | RU | FI

Pytkynharjun asemakaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 § 57 hyväksynyt Pytkynharjun asemakaavan muutoksen kortteliin 20 sekä siihen liittyvälle virkistysalueelle.

Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.

Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Pudasjärvellä 3.1.2018
Kaupunginhallitus

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland