EN | RU | FI

Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 § 58 hyväksynyt Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen.

Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu. Rakennusjärjestys tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Pudasjärvellä 5.1.2018
Kaupunginhallitus

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland