Rakennusvalvontataksat 1.1.2018 alkaen

Pudasjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.11.2017 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen.

Maksut ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla ja kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä.

Liitteet