EN | RU | FI

Päätös Aittojärven koulun lakkauttamista koskevaan valitukseen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 22.2.2018 (n:o 18/0032/1) Aittojärven kyläseura ry:n valitukseen, jolla on haettu muutosta Pudasjärven kaupunginvaltuuston päätökseen 21.6.2016 § 23 koskien Aittojärven koulun lakkauttamista lukuvuoden 2016-2017 alusta lukien.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Asian näin päättyessä hallinto-oikeus hylkää myös päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Päätös on nähtävillä Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupisteessä 27.2. – 27.3.2018.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland