EN | RU | FI

Särkivaaran ranta-asemakaava

Valtuusto on kokouksissaan 21.5.2015 § 23 ja 1.10.2015 § 45 hyväksynyt Särkivaaran ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaavapäätöksistä tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu.

Puutteellisen tiedottamisen johdosta kaavan voimaantulosta tiedotetaan uudelleen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että ranta-asemakaava tulee voimaan 18.5.2018.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland