EN | RU | FI

Kuntalain 142§:n mukainen kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 7.8.2018

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 7.8.2018 antanut päätöksen 18/0138/1, dnro 00678/18/2204 Irma Ingetin kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Valitus on koskenut Pudasjärven kaupunginvaltuuston päätöstä 12.4.2018 § 10.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupisteessä sekä internetsivuilla 8.8.-7.9.2018.

Pudasjärvellä 8.8.2018
Pudasjärven kaupunginhallitus

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland