EN | RU | FI

Kuntalain 142§:n mukainen kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 8.11.2018

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 8.11.2018 antanut päätöksen 18/0507/2, dnro 01788/17/2299 Eija Seppälän kunnallisvalituksesta koskien Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöstä 26.9.2017 § 302.

Hallinto-oikeus poistaa kaupunginhallituksen päätökseen 26.9.2017 § 302 liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen hallinto-oikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland