Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksat 1.1.2019 alkaen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.11.2018 vahvistanut Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksat 1.1.2019 alkaen.

Taksat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla www.pudasjarvi.fi sekä kaupungin asiakaspalvelupisteessä.

Liitteet