EN | RU | FI

Sarakylän, Hetekylän ja Puhoksen lietteiden vastaanottopaikkojen toiminnan keskeytys

Pudasjärven kaupunki keskeyttää Sarakylän, Hetekylän ja Puhoksen lietteiden vastaanottopaikkojen toiminnan 12.12.2018 alkaen ympäristötarkastajan vaatiman selvitystyön ajaksi. Sijoituspaikoille asennetaan asianmukaiset kyltit ja pääsy estetään lukitsemalla portit.

Lietteiden viralliset vastaanottopaikat Pudasjärvellä ovat:

  • Pudasjärven Vesiosuuskunta Hollosuo, puh. 08 821 349
  • Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen jätevedenpuhdistamo, puh. 040 544 7422

Lietteiden viennistä em. laitoksiin on sovittava laitoksen kanssa etukäteen.

Kaupunki ilmoittaa sijoituspaikkojen käytön jatkosta selvitystyön valmistuttua.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland