EN | RU | FI

Kuntalain 142§:n mukainen kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 5.2.2019

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 5.2.2019 antanut päätöksen 19/0025/2, dnro 02055/17/2299 Kalevi Marttilan vesihuollon perusmaksua koskevasta kunnallisvalituksesta.

Valitus on koskenut Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöstä 14.11.2017 § 360.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta.

Vesihuoltolain 34 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. Oikeuspaikasta säädetään tarkemmin erikseen.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland