EN | RU | FI

Nuorisovaltuuston pöytäkirja 2.5.2019

Aika: Torstai 2.5.2019 klo. 13.00-14.30
Paikka: Hirsikampus, yläkerran kokoushuone

Käsiteltävät asiat

  1. Nuorisovaltuuston ohjaaja Kalevi Pynssi avasi kokouksen. Paikalla olivat: Koulunuorisotyöntekijä Miikka Raiskio, Riikka Lehtola 18B, Eveliina Pesonen 7C, Perttu Hintsala Osao, Mikael Kareketo 18B, Meja Märsyaho 7E, Maria Putula 7B, Miro Junna 17B.
  2. Pohdittiin nuorisovaltuuston toimintaperiaatetta lähtökohtana nuorten ideat ja aloitteet. Keskusteltiin valtuustokummin merkityksestä ja miten kummilinkin tulisi toimia nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston välillä.
  3. Keskusteltiin nuorisotoimen osallistumista ja jalkautumista sivukylien kouluille ohjatun harrastustoiminnan merkeissä. Mahdollisuuksia parantaa syksyllä Pudasjärvelle saapuva Wauto-auto, joka luo parempia edellytyksiä toiminnan järjestämiseen sivukylillä. Keskusteluissa kartoitettiin, millaisia aktiviteetteja nuoret haluaisivat nuorisotoimelta. Nuoret toivovat enemmän välituntitoimintaa ja –kilpailuja pitkille välitunneille sekä yläkoululla että lukiolla. Kerhotoiminnasta esiin nostetiin mm. liikuntakerho, nikkarointikerho, kuvataidekerho, karaokekerho. Lisäksi toivottiin yhteisten tapahtumien järjestämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
  4. Keskusteltiin nuorisovaltuustotyön ja koulutyön yhteensovittamisesta siten että ne olisivat toisiaan tukevaa toimintaa. Erityisesti motivaation kannalta em. asia koettiin tärkeäksi.
  5. Koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio esitteli nuortenideat.fi-vaikuttamiskanavan yhdeksi mahdolliseksi tulevaisuuden vaikuttamiskanavaksi nuortenvaltuustolle.
  6. Muut asiat

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland