EN | RU | FI

Kuntalain 142§:n mukainen kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16.12.2019

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 16.12.2019 antanut päätöksen 19/0535/2, dnro 01844/19/2299 Mirka Väyrysen, Paula Sorosen ja Juho Kellolammen kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Valitus on koskenut Pudasjärven kaupunginvaltuuston päätöstä 14.11.2109 § 43.

Hallinto-oikeus poistaa valituksenalaiseen päätökseen 14.11.2019 §43 liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen tutkimatta.

Pudasjärvellä 18.12.2019
Pudasjärven kaupunginhallitus

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland