EN | RU | FI

Hakemus riskiarvioinnin hyväksymiseksi, Särkivaaran vesiosuuskunta

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 24.1.2020

Kuulutusaika: 24.1.2020- 14.2.2020

Kuulutettavat asiakirjat: Hakemus Terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä

Asia koskee: Särkivaaran vesiosuuskunta on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen hakemuksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi. Vesilaitoksen laatima riskiarviointi on tarkoitettu viranomaiskäyttöön, joten sitä ei aseteta nähtäville.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista ja muistutuksista vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistöTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide”.

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93010 Pudasjärvi.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Saana Pusaa-Neste, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 660 8311. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä muihin Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ympäristötarkastajiin, yhteystiedot osoitteessa www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut kohdassa Henkilöstön yhteystiedot ja tehtävät tai soittamalla Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland