EN | RU | FI

Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen

Vesilain mukainen hakemus

Hakija ´
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro
PSAVI/3111/2017

Asia
Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Oulu ja Ii

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.2.–17.4.2020 osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1428774 mistä ne ovat luettavissa.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana myös paperisena nähtävillä Oulun seudun ympäristötoimessa sekä Iin, Taivalkosken ja Posion kuntien ja Pudasjärven kaupungin asiointipisteissä.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland