EN | RU | FI

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden kalataloustarkkailu 2020-2025

Päätöksen antopäivä
2.3.2020

Päätöksen antaja
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asia
Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden kalataloustarkkailun hyväksyminen vuosille 2020–2025

Nähtävänäpito
Päätös oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävänä ELY-keskuksen internet-sivustolla www.ely-keskus.fi (pdf). Tiedoksisaannin on katsottava tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 7.4.2020.

Lisätietoja antaa
Kalastusbiologi Maare Marttila,

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland