EN | RU | FI

Maa-aineslupahakemus, Rastas, Livo

Metsänhoitoyhdistys Kollismaa ry hakee maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylällä sijaitsevalla kiinteistöllä Rastas 615-407-208-2. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 28 kilometriä Pudasjärven keskustasta koilliseen. Hakemuksen mukaan noin 1,0 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 6700 m³ maa-aineksia vuoden 2020 aikana Leppipalon yksityistien pintarakenteen kunnostamiseen. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 4.3.2020

Kuulutusaika: 4.3.2020 - 9.4.2020

Asian diaarinumero: 1027/11.01.00.04/2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsi-vuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut).

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista ja muistutuksista vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistöTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi asian diaarinumero 1027/11.01.00.04/2020. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93010 Pudasjärvi.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Repo, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 637 6635. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.

Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland