EN | RU | FI

Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan voimaantulo

Pudasjärven valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 § 69 hyväksynyt Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 21.12.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt päätöksestä tehdyn valituksen.

Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt asiassa valituslupaa.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että osayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland