EN | RU | FI

Kärppäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
Turveruukki Oy

Dnro
PSAVI/10789/2019

Asia
Kärppäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.3.–16.4.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland