EN | RU | FI

Kuntalain 142§:n mukainen kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 17.3.2020

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 17.3.2020 antanut päätöksen 20/0098/1, dnro 01006/18/2299 Rauno Juttulan kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Valitus on koskenut Pudasjärven kaupunginvaltuuston päätöstä 19.6.2018 § 22.

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin siinä on vaadittu kumoamaan valtuuston päätös Siuruanjoen kaavoitusprosessin lopettamisesta. Hallinto-oikeus ei myöskään tutki valituksen täydennyksessä ensi kertaa esitettyä esteellisyyttä koskevaa valitusperustetta. Muita osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland