EN | RU | FI

Irni- ja Polojärven sekä Kerojärvien säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2020 tulvan aikana

Vesilain mukainen päätös

Hakija
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro
PSAVI/3313/2020

Päätösnro
43/2020

Asia
Irni- ja Polojärven sekä Kerojärvien säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2020 tulvan aikana, Taivalkoski ja Kuusamo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetäännähtävillä 30.4.–8.6.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland