EN | RU | FI

Kärppäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Pudasjärvi

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija

Turveruukki Oy

Dnro

PSAVI/10789/2019

Päätösnro

73/2020

Asia

Kärppäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.6.–10.7.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland