EN | RU | FI

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa, Karhusuo II ja lähde

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.6.2020 nro 20/0045/1, koskien valitusta ympäristölupa-asiassa. Ympäristöluvan myöntäminen Karhusuo II:n alueen turvetuotantoon sekä vesilain mukaisen poikkeusluvan myöntäminen laskuojassa sijaitsevan lähteen tuhoamiseen, Pudasjärvi.


Luvan hakija: Vapo Oy


Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.6. – 27.7.2020 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä:
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.6.2020.


Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 27.7.2020.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 18.6.2020

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland