Kuulutus vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymishakemuksesta, Syötteen vesi- ja viemärilaitos

Syötteen vesi- ja viemärilaitos on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen hakemuksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi. Vesilaitoksen laatima riskinarviointi on tarkoitettu viranomaiskäyttöön, joten sitä ei aseteta nähtäville.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 24.6.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 24.6.2020 – 15.7.2020
Asian diaarinumero: 1/11.6.2020/MR


Kuulutettavat asiakirjat


Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.


Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen


Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista ja muistutuksista vastineen luvan hakijalta.

Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksen otsikossa oleva diaarinumero (1/11.6.2020/MR).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

 

lisätiedot

Ympäristötarkastaja Matti Ruokolainen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0406608311.

Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.