EN | RU | FI

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Jussinkangas, Wiik, Etelä-Ii, Ii

Asia koskee:
MAA-AINESLUPAHAKEMUS, JUSSINKANGAS, WIIK, ETELÄ-II, II. Anssi Wiik hakee maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Iin kunnan Etelä-Iissä sijaitsevalla määräalalla RN:o 139-401-21-21-M607 kiinteistöstä Metsälä RN:o 139-401-21-21. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 4 kilometriä Iin keskustasta kaakkoon. Kyseessä on uusi toiminta.

Hakemuksen mukaan noin 2,8 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 87 500 m³ hiekkaa ja soraa 10 vuoden aikana, louhintasyvyys on noin 5-7 metriä.

Kuulutusaika: 3.7.2020 – 10.8.2020

Asian diaarinumero: 1526/11.01.00.04/2020

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (1526/11.01.00.04/2020).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa 3.-10.7.2020 ja 27.7.-10.8.2020 ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 395 0366 ja 13.-24.7.2020 ympäristötarkastaja Raija Kärenlampi, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0500 282 946.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland