EN | RU | FI

Kuulutus meluilmoituksesta, Louhinta ja paalutus, Valtatie 4 välillä Pohjois-Ii – Olhava, GRK Infra Oy, Ii

Asia koskee:
MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVA ILMOITUS, LOUHINTA, PAALUTUS, VALTATIE 4 VÄLILLÄ POHJOIS-II – OLHAVA, GRK INFRA OY, II. Ilmoitus koskee louhinta-, paalutus- ja tienrakennustyötä valtatiellä 4 välillä Kantolantie 2, Ii - Seljänperäntie 375, Ii aikavälillä 31.7.2020 – 5.11.2021. Toiminta-ajat ovat ma-pe klo 05-24 (louhinta ja paalutus klo 06-22), la klo 06-22 ja su klo 06-22.

Kuulutusaika: 6.7.2020 – 27.7.2020

Asian diaarinumero: 1599/11.01.00.01/2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu diaarinumero.

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa 6.-10.7.2020 ja 27.7.2020 ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 13.-24.7.2020 ympäristötarkastaja Raija Kärenlampi, puh. 0500 282 946, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland