Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Kettumäki 1, 615-413-24-4

Asia koskee:
MAA-AINESLUPAHAKEMUS, KETTUMÄKI 1, 615-413-42-4, KETTUMÄKI OY, SOTKAJÄRVI, PUDASJÄRVI, DNRO 1517/2020.

Kettumäki Oy hakee laajennusta ja jatkoa voimassaolevaan maa-aineslupaan. Haetun luvan ottomäärä on 100,000m3 soraa ja hiekkaa 10 vuoden aikana. Ottoalueen pinta-ala on 3,4 hehtaaria. Vanhaa ottoaluetta maisemoidaan siirryttäessä tilalla idän suuntaan. Toiminta sijoittuu Poijula-Pintamon 1e-luokan pohjavesialueelle.

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen Kuulutuksista.

Kuulutusaika:
13/7 2020 - 20 /8 2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Tämän jälkeen alkaa kuulutusaika joka kestää 14 päivää pois lukien ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset hakemukset ja ilmoitukset, joissa kuulutusaika kestää 30 päivää.

Kuulutettavat asiakirjat

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen
Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista ja muistutuksista vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistöTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksen otsikossa oleva diaarinumero (1517/11.01.00.04/2020).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93010 Pudasjärvi.

Lisätiedot
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Repo, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0406376635. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä muihin Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ympäristötarkastajiin, tai soittamalla Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.