EN | RU | FI

Päätös riskinarvioinnin hyväksymisestä, Syötteen vesi- ja viemärilaitos

Kuulutus terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä, Syötteen vesi- ja viemärilaitos, Pudasjärvi. Syötteen vesi- ja viemärilaitos on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen hakemuksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi. Riskinarviointi hyväksytään.

Kuulutus- ja muutoksenhakuaika: 24.7.2020 – 14.8.2020
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Asian diaarinumero: 1/22.7.2020/MR

Kuulutettavat asiakirjat:
Ympäristötarkastajan päätös 22.7.2020

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.
Muutoksenhaku: Muutoksenhaku on mahdollista muutoksenhakuaikana. Katso valitusosoitus tai muutoksenhakuohje.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Matti Ruokolainen, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 6608311. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.

Muutoksenhakuohje (vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen ja kuntalain 134 § mukaiset asiat)
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ja toimittaminen:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai
Pudasjärven kaupunki
Oulunkaaren ympäristölautakunta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland