EN | RU | FI

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija
Kuljetus Luokkanen Oy

Dnro
PSAVI/10573/2019

Asia
Maa-ainesten ottaminen tilalta Sorala, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.9.–2.11.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland