EN | RU | FI

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Palosaari, Siurua, Otso Metsäpalvelut, Pudasjärvi

Otso Metsäpalvelut Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Pudasjärven kaupungin Siuruan kylällä sijaitsevalle kiinteistölle Valkola 615-412-179-2. Hakemuksen mukaan noin 1,54 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 10 000 m³ maa-aineksia. Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan kahdeksi vuodeksi. Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 1.10.2020

Kuulutusaika: 1.10.2020 - 9.11.2020

Asian diaarinumero: 1811/11.03.03/2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut).

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 1811/2020, on toimitettava kirjallisena viimeistään 9.11.2020 osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93010 Pudasjärvi tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kati Juurikka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 186 5409. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.

 

 

Liitteet

Lupahakemus

Ottosuunnitelma

Sijaintikartta

Suunnitelmakartta

Maakuntakaavan karttaote

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland