EN | RU | FI

Kotisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan jatkaminen, Pudasjärvi

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija
Turvetuotanto Peat Bog Oy

Dnro
PSAVI/2836/2020

Päätösnro
126/2020

Asia
Kotisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan jatkaminen, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehal-lintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.10.–13.11.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksen-hausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland