Hyväksyttyjä kaavoja

Valtuusto on kokouksessaan 08.10.2020 hyväksynyt seuraavat kaavat:

Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 15.10.2020 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi