EN | RU | FI

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
Vapo Oy

Dnro
PSAVI/11030/2019

Asia
Joutsensuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvis-taminen, Oulu ja Pudasjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla https//ylupa.avi.fi. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 29.10.–7.12.2020 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland