EN | RU | FI

Maa-aineslupahakemus, Paratiisi, Sotkajärvi, Seppo Timonen-Nissi, Pudasjärvi

Seppo Timonen-Nissi hakee maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamisen Pudasjärven kaupungin Sotkajärven kylässä sijaitsevalle tilalle Paratiisi 615-413-47-2. Suunniteltu ottoalue sijaitsee Korentokankaalla noin 15 km Pudasjärven keskustasta koilliseen, valtatien 20 pohjoispuolella. Ottoalue sijaitsee Korentokankaan 1E -luokan pohjavesialueelle.

Maa-aineksen ottolupaa haetaan 100 000 m³:lle noin 4,5 hehtaarin pinta-alalle 10 vuodeksi. Tilalla on ollut maa-ainestenottolupa, jonka voimassaolo on päättynyt 30.6.2020. Suunniteltu ottoalue rajautuu lännessä maa-ainesten ottoalueeseen.

Kuulutusaika: 2.11.2020 - 8.12.2020

Asian diaarinumero: 1712/2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut).

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 1712/2020, on toimitettava kirjallisena viimeistään 8.12.2020 osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kati Juurikka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 186 5409. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland