EN | RU | FI

Ehdotus Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027


IIjoen vesistöalue on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditun ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvariskialueelle nimetyn yhteistyöelimen eli Iijoen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Iijoen vesistöaluetta koskeva ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja sen tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevan alueen kuntien verkkosivuilla sekä tarvittaessa ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, PL 86, 90101
Oulu). Hallintasuunnitelmaehdotuksen osana oleva ympäristöselostus sekä tausta-asiakirjat on listattu liitteessä 1.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävään ympäristöselostukseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.

Mielipiteet voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon (ensisijaisesti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tarvittaessa Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu).

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Palautetta toivotaan tulvariskien hallintasuunnitelman sisällön lisäksi myös uudistuneesta esitystavasta. Päivitetty tulvariskien hallintasuunnitelma on toteutettu selainpohjaisena sovelluksena, jossa lukija voi mm. visualisoida tulvariskien hallinnan tavoitteita tulvakartoituksen päällä. Kaikenlainen palaute palvelun käytettävyydestä, toimivuudesta ja selkeydestä on erittäin tervetullutta.

Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa Riku Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Ehdotus Iijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Hallintasuunnitelma
Ympäristöselostus

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland