EN | RU | FI

Kuulutus maa-aines ja ympäristölupahakemuksesta kiinteistölle Mustola, HIltunen, Veneheitto, Vaala

Sakari Hiltunen hakee maa-aineksen ottolupaa ja ympäristölupaa kallion louhintaan Vaalan Veneheiton kylälle, kiinteistölle Mustola785-409-16-22. Hakemuksen mukaan noin 1,87 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 20000 m3 maa-aineksiaja 75000 m³ kalliokiviaineksia 10 vuoden aikana, louhintasyvyys on noin 10 metriä. Alueella murskataan kiviainesta keskimäärin 20000 tonnia, maksimissaan 50000 tonnia vuodessa. Räjäytykset ja rikotus tehdään arkipäivisin klo 8-18, poraaminen arkisin klo 7-22, murskaaminen, kuormaaminen ja kuljetus arkisin klo 6-22, lauantaisin klo 7-18.

Kuulutusaika:
4.11.2020 -11.12.2020

Asian diaarinumero:
1898/11.01.00/2020

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 1898/2020, on toimitettava kirjallisena viimeistään 11.12.2020 osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93010 Pudasjärvi tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Vaalan kunnan internetsivuilta.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Raija Kärenlampi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0500 282946. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland